2.png

DOELGROEP EN PROFIEL VAN "ZILVERSCHOON"

Wij willen onze opdracht uitvoeren vanuit een christelijke bewogenheid, met respect voor elke morele, religieuze of filosofische overtuiging.

Door het woonzorgcentrum Huize Zonnelied wordt in de residentie Zilverschoon verpleegkundige hulp verstrekt. Verpleegkundige prestaties worden aan de zorgflatbewoner aangeboden en dit volgens de R.I.Z.I.V.-thuiszorgnomenclatuur en worden uitgevoerd door de thuisverplegingsdienst " Helena " van het woonzorgcentrum Huize Zonnelied. Het multidisciplinair zorgaanbod kan evolueren van een eenvoudige tot een meervoudige zorg.

Paramedische ondersteuning/adviezen (vb. kinesitherapie, logopedie, voedingsadviezen, Ö), het uitvoerend handelen van een zorgkundige of logistiek medewerker vanuit het woonzorgcentrum Huize Zonnelied worden ook aangeboden, doch hiervoor zal een forfaitair bedrag per maand per bewoner worden aangerekend (en dit wanneer er meer dan gemiddeld 3 zorgpunten/24 uur worden verleend). Voor paramedische therapieŽn verwijzen wij u graag door naar externe dienstverlening, buiten het woonzorgcentrum. Door Residentie Zilverschoon wordt geen permanente gezins- en huishoudelijke hulp verstrekt. Wel wordt deze dienstverlening in het bereik gebracht van de bewoners. U kan er naar keuze, telkenmale dit nodig is, beroep op doen.

De verantwoordelijke zal, op uw vraag, bemiddelend optreden tussen de diensten en uzelf.

Als bewoner van een assistentiewoning heeft u prioriteit tot opname in ons woonzorgcentrum. Elke flat is uitgerust met een beloproepsysteem waarmee men 24 uur op 24 een oproep kan plaatsen.

De bewoner van de assistentiewoning kan wat betreft zijn warme maaltijd beroep doen op het woonzorgcentrum Huize Zonnelied. De bewoner kan aansluiten bij de groepsmaaltijd in de polyvalente zaal of in het dagverzorgingscentrum Zonnegloed om in een gezellige accommodatie gezamenlijk zijn middagmaal te nuttigen.

In samenwerking met het SEL MWVL werd voor iedere zorgflatbewoner een persoonlijk zorg- en communicatiedossier opgesteld dat bewaard wordt op de zorgflat en belangrijke persoonlijke gegevens bevat.

Via de dienst voor psycho-sociale begeleiding "Hannah" krijgen de bewoner en de mantelzorger advies, voorlichting en begeleiding. Op die manier beogen we het psycho-sociaal welzijn en de zelfredzaamheid langer te behouden en/of te verbeteren, zodat de bewoner zolang mogelijk in de assistentiewoning kan blijven wonen.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012