7.png

INSPRAAK BINNEN "ZILVERSCHOON"

4 keer per jaar wordt een bewonersraad georganiseerd, waarvan 2 keer per jaar de mantelzorgers mee worden uitgenodigd. Alle bewoners van de assistentiewoningen worden uitgenodigd op deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt 4 keer per jaar georganiseerd door de woonassistent.

Tijdens dit forum, dat bovendien bevorderend is voor het sociaal contact van de bewoners onderling, kunnen beide partijen uitvoerig van gedachten wisselen. Naast het informatieve luik is er voldoende ruimte om zelfs over actuele knelpunten, van welke aard dan ook, te overleggen.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012