8.png

2006: Zorgflats "Zilverschoon" Centrum kortverblijf "Zonnedans"

Met de nieuwbouw van het dagverzorgingscentrum werd tevens de bouw gerealiseerd van 4 zorgflats en 3 kamers kortverblijf.

De zorgflats "Zilverschoon" werden als serviceflatgebouw erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 4 woongelegenheden.

Het decreet van 5 maart 1985 vormt het juridische kader en regelt de erkenning en subsidiŽring van de voorzieningen voor bejaarden.


Deze zorgflats zijn niet te verwarren met onze reeds bestaande serviceflats Thuyneheem en Du Parc.

Een zorgflat is een stap verder dan een serviceflat.

Bewoners van een zorgflat krijgen verpleegkundige zorgen vanuit het rusthuis, maar via het principe van de thuisverpleging (thuisverplegingsdienst Helena).

In het rusthuis ligt de nadruk op de permanente zorgverlening, bij de zorgflats is deze zorgverlening begrensd.
| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012