5.png

DOELGROEP EN PROFIEL VAN HET WZC "HUIZE ZONNELIED"

* Graad van dringendheid: er wordt nagegaan of er nog eventuele andere mogelijkheden zijn dan een definitieve opname in het RVT van het woonzorgcentrum.
Voor eventuele kandidaat-bewoners die nog thuis wonen kan er misschien nog uitbreiding van de thuiszorg georganiseerd worden of is er meer opvang via de kinderen mogelijk.
Voor kandidaat-bewoners die in een ziekenhuis verblijven en niet meer naar het thuismilieu kunnen wordt er nagegaan of er nog verder verblijf in het ziekenhuis mogelijk is en hoelang nog. Eventueel moet er een aanvraag gedaan worden in een SP- dienst of in een revalidatie- en/of hersteloord.

- Huidige graad van zorgbehoevendheid: bij iedere inschrijving op de wachtlijst wordt een Katz-schaal gevoegd. Iedere wijziging van de lichamelijk en/of mentale toestand wordt gestaafd met een aangepaste evaluatieschaal (Katz-score). Voornamelijk kandidaat-bewoners die tot het B of C-forfait behoren, komen in aanmerking voor de vrijgekomen kamer.

- FinanciŽle draagkracht: de borgstelling moet in orde zijn voordat een bejaarde in aanmerking kan komen voor opname binnen het WZC. Kandidaat-bewoners met een borgstelling via het OCMW behoren eveneens tot de doelgroep. Er wordt m.a.w. geen onderscheid gemaakt naargelang de financiŽle draagkracht.

- Bewoners van de assistentiewoningen 'Thuyneheem' en 'du Parc', van de assistentiewoningen 'Zilverschoon' en gebruikers van het CDV 'Zonnegloed': deze bewoners krijgen prioriteit tot opname. Deze prioriteit is vastgelegd in een overeenkomst.

- Keuze van de bewoner en/of zijn familie omtrent de soort kamer (cfr. kamergrootte) die verlangd wordt: bij de inschrijving op de wachtlijst wordt de voorkeur omtrent de soort kamer geŁit. Bij het vrijkomen van een kamer wordt dan ook rekening gehouden met de wensen van de kandidaat-bewoner en/of zijn familie.

- Datum van aanvraag of m.a.w. het tijdstip van de inschrijving op de wachtlijst

De eerste twee criteria worden altijd eerst nagegaan. Een strikte volgorde van de andere criteria wordt niet gehanteerd. We kunnen wel stellen dat een combinatie van de criteria 'zorgbehoevendheid', 'dringendheid' en 'kamerkeuze' doorslaggevend is bij de opmaak ter voorbereiding van de opnamecommissie die verantwoordelijk is voor het opnamebeleid binnen het woonzorgcentrum.


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012