3.png

1993: Aangepaste opvang voor bewoners met dementie

In september 1989, bij het definitief vertrek van de laatste zusters Arme Klaren naar St. Niklaas, was ook het laatste deel van hun oorspronkelijk klooster vrijgekomen.

Ook dit deel werd verbouwd, enerzijds tot woonruimte voor de communauteit van de zusters van de H.Familie die in "Huize Zonnelied" wonen en anderzijds tot nieuwe voorzieningen voor de bejaarden.

Deze nieuwe voorzieningen waren ook van belang voor de verdere uitbouw van de bewonergerichte werking.

Het rusthuis werd reeds geruime tijd geconfronteerd met het probleem naar opvang van dementerende bejaarden. Elke vraag naar behandeling en benadering van de ziekte moet starten bij de bewoner zelf, vanuit zijn eigen mogelijkheden. Daarom was het noodzakelijk, gezien het functioneringsniveau en het toenemend aantal dementerenden, in twee groepen samen te komen.

Een eerste leefgroep is de begeleidingsgroep:

Deze mensen zijn, onder begeleiding en oriŽntatie, nog in staat om eenvoudige opdrachten uit te voeren. Zij krijgen de beschikking over een knusse leefkamer, huiselijk ingericht met aangepaste aandacht voor hygiŽne en comfort, met keuken en zithoek.

Deze leefruimte werd het 'Klarenhof' genoemd, verwijzend naar het klooster van de
Arme Klaren. Deze ruimte bevindt zich op
het gelijkvloers van deze nieuwbouw.


Geheugensteuntjes worden aangebracht om de bejaarden te oriŽnteren in de tijd, de ruimte en het herkennen van personen; vb. kalenders, klokken, een prikbord, een themahoekje en aanduidingen van data en seizoenen.

Contacten met de buitenwereld ondersteunen en oriŽntatie, vb. dag- en nachtritme.

Huishoudelijke activiteiten zijn een belangrijk aanknopingspunt. Zeer belangrijk is het om angst en onrust te voorkomen: het doelloos zitten moet ingevuld worden met een zinvolle tijdsbesteding.

Er wordt getracht de bejaarden uit hun isolement te halen en tot rust te brengen.


Deze leefruimte werd 'Tijdkrans' genoemd,
naar de dichtbundel van G. Gezelle. Het verwijst
naar de koffie- en theekrans, het gezellig onder elkaar zijn om zo de tijd zinvol door te brengen. Deze ruimte bevindt zich op het gelijkvloers,
centraal voor.

Naast de begeleidingsgroep is er de verzorgingsgroep:

Hier wordt verzorging, aandacht en animatie aangeboden op een passende en doeltreffende wijze. Bij deze bejaarden overheerst de passiviteit, maar men blijft permanent aandacht hebben om de resterende mogelijkheden nog te activeren.

Er wordt getracht hen uit hun isolement te halen en tot rust te brengen door samen koffie te drinken, verhalen te vertellen, te zingen, via relaxatieoefeningen, beperkte bewegingsoefeningen en zoveel meer...

Het accent ligt hier op aanwezig-zijn, respect tonen t.o.v. de bewoner, met andere woorden het zelfwaardegevoel van de bewoner bevestigen.
| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012