1.png

WERKING "HANNAH"

Wat is ‘Hannah’?
Contact met uw omgeving kan vereenzaming voorkomen, wat op zijn beurt bijdraagt tot een positieve mentale gezondheid en ingesteldheid. Dit biedt u meer weerstand om moeilijkere periodes het hoofd te kunnen bieden. Het onderhouden van een sociaal netwerk bevordert daarbij uw zelfstandigheid. Gesprekken vanuit de dienst ‘Hannah’ kunnen een aanvullend deel van uw contacten vormen en u de kracht geven om met die moeilijkere periodes om te gaan. Deze ondersteuning wordt, dankzij de erkenning van het RIZIV, gratis aangeboden vanuit het woonzorgnetwerk om zelfstandig wonen zolang mogelijk te behouden.

Via individuele gesprekken bieden we u advies en voorlichting en gaan we in gesprek rond thema’s die uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Binnen onze zorgverlening richten we ons vooral op verbeterpunten en zoeken we samen met u naar oplossingen. Er kunnen zaken worden afgetoetst in samenspraak met de thuisondersteunende diensten. Indien dit nodig blijkt en u hiermee akkoord gaat, betrekken we ook de huisarts en de mensen die het dichtst bij u staan bij deze overlegmomenten.

Hoe werken we samen?
Via een eerste gesprek wensen we eerst en vooral kennis met u te maken. Van hieruit gaan we samen op weg en leren we uw noden, behoeften en wensen kennen. We noemen dit de hulpvragen.
Via tweewekelijkse individuele gesprekken gaan we via doelgerichte therapeutische technieken aan deze hulpvragen werken. Naast een luisterend oor, bieden wij u voornamelijk advies en informeren we u zo goed mogelijk rond thema’s die voor u van belang kunnen zijn. De mantelzorgers kunnen, indien gewenst, betrokken worden in onze begeleiding.

Naast individuele gesprekken zijn er ook groepsmomenten en praatgroepen waarin verschillende thema’s aan bod komen. Deze groepsmomenten bieden daarbij de kans tot ontmoeten. Zo kan u uw sociaal netwerk versterken of blijven onderhouden met lotgenoten.

We vinden het heel belangrijk om samen op pad te gaan. Dit wil zeggen dat alles gebeurt in overleg met u en dat u altijd vrij bent om al dan niet gebruik te maken van onze diensten. Uw welzijn en zelfstandigheid staan bij de zorgverleners van ‘Hannah’ altijd voorop. Een zorgtraject via Hannah duurt 6 maanden. Indien u dit wenst of nodig acht, kan team Hannah u daarna gericht doorverwijzen naar een professionele organisatie in uw buurt.


- .........


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012