7.png

BUURTWERKING "de Zilveren Brugghe"


Door wie en hoe?

Een actief zorgzame buurt willen we realiseren door het opzetten van:

1. Een centraal aanspreekpunt
Het centraal aanspreekpunt is er voor u, als buurtbewoner, om gehoor te geven aan diverse (zorg)vragen. Er kan dan samen op weg worden gegaan om te zoeken naar een gepast antwoord op uw specifieke vragen, noden en wensen. Als we zelf geen antwoord kunnen bieden, geven we de informatie om u door te verwijzen naar de aangewezen diensten of organisaties.

2. Vrijwilligerswerking door/voor buurtbewoners
Bepaalde zorgvragen kunnen ook beantwoord worden door vrijwilligers. We streven naar een solidaire buurt waar buurtbewoners elkaar helpen. We willen vrijwilligers matchen aan die buurtbewoners die geholpen kunnen worden met kleine zorgtaken, zoals boodschappen doen, wandelingen, rolluiken neerlaten, vuilniszakken buiten zetten, ...

3. Samenwerking met lokale handelaars
De buurtwerking beoogt niet enkel een betere zorg en ondersteuning, het is tevens de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van de handelaars die kansen biedt om bij te dragen tot een betekenisvolle samenleving.

4. Maandelijkse activiteiten: ontmoetingsgroep ´de Zilveren Brugghe´
U bent ook steeds van harte welkom op onze maandelijkse educatieve & ontmoetende activiteiten. Daarin komen verschillende thema´s aan bod. U kunt steeds aangeven wat uw interesses zijn voor volgende activiteiten. Zo kunt u kennis maken met andere buurtbewoners en uw sociaal netwerk versterken.


Het project


De Zilveren Brugghe is een project in het kader van de beleidsnota van minister Vandeurzen om een actieve zorgzame buurt voor de ouderen uit te bouwen. Het project wordt gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen.


De Zilveren Brugghe is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners:
   - WZC Huize Zonnelied vzw
   - Samana
   - Zorgnetwerk Ieper
   - Centrummanagement Ieper vzw


Meer informatie?


De buurtcoördinator van de Zilveren Brugghe is elke werkdag telefonisch
bereikbaar tussen 8u30 en 17 uur op:

0491 / 71 39 08 (Justine Leroy)

Vaste zitdagen:
   maandag van 14u tot 16u
   woensdag van 14u tot 16u

E-mail: dezilverenbrugghe@huizezonnelied.be


| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012