9.png

DOELGROEP EN PROFIEL VAN HET CKV "ZONNEDANS"

Kortverblijf biedt tijdelijke opvang aan personen die geen intensieve medische behandeling en toezicht nodig hebben. Ze hebben wel behoefte aan (re)activering, verpleging, verzorging, toezicht en of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven.

Kortverblijf richt zich in hoofdzaak tot 60-plussers. Personen die deze leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt, kunnen worden opgenomen indien geen enkele andere voorziening de zorgvraag passender kan beantwoorden.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij kortverblijf een oplossing kan zijn.

Je zorgbehoevende vader of moeder woont bij je thuis. Jij moet binnenkort geopereerd worden en kan dan de zorg voor je ouder tijdelijk niet meer opnemen. In zo'n geval kan de bejaarde naar kortverblijf gaan tot jij voldoende hersteld bent.

Een bejaarde moeder krijgt dagelijks hulp van haar zoon. De zoon gaat voor twee weken op vakantie en kan dus tijdelijk niet bij zijn moeder langs gaan. De moeder kan voor een periode naar kortverblijf gaan.

Je bent na een ziekenhuisopname nog niet voldoende hersteld om terug thuis te wonen. Een opvang in kortverblijf kan de oplossing zijn. Ook ouderen die in de palliatieve fase zijn en voor wie de opvang thuis te zwaar wordt, kunnen naar ons kortverblijf komen. Ervaren en geschoolde medewerkers zorgen voor gepaste zorg.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012