5.png

VOORSTELLING WERKING VAN HET CDV "ZONNEGLOED"

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van het Centrum voor Dagverzorging 'Zonnegloed' reikt tot zo'n 10 kilometer rond Ieper.
De meeste personen komen uit Ieper en deelgemeenten (▒ 60 %).
Er komen ook personen uit Nieuwkerke, Langemark, Poelkapelle, Zonnebeke, Kemmel, Wijtschate, Mesen.

Woonsituatie

De meeste gebruikers wonen alleen thuis. Maar er komen ook mensen die in wonen bij kennissen, kinderen of nog samenwonen met hun partner. Deze cijfers tonen aan dat we enerzijds een ondersteuning bieden voor mensen die alleen wonen en anderzijds een ondersteuning zijn voor de mantelzorgers.

Door de hulp van het Centrum voor Dagverzorging en andere thuiszorgdiensten zijn mensen in staat langer in de thuissituatie te verblijven en dit op een haalbare manier voor alle betrokkenen.

Verwijzende instanties en samenwerking met de thuiszorgdiensten

De thuisverplegingsdiensten, gezinszorgdiensten, de familie van de gebruiker en de sociale dienst van Huize Zonnelied en de huisartsen zijn op heden de voornaamste doorverwijzers.

Met het Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman en het Psychiatrisch Centrum H.Hart is er een goede samenwerking. Uit de samenwerking met het Psychiatrisch Centrum is bovendien het project 'Zonnewende' ontstaan. Hierbij worden ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek, die reeds zelfstandig beschut wonen maar sociaal dreigen ge´soleerd te raken, met deze specialistische zorg uit hun isolement gehaald.

We doen een specifieke inspanning om onze werking bekend te maken bij Familiehulp, Familiezorg, de thuisverplegingsdiensten, thuisverpleegkundigen en huisartsen. Dit resulteerde in een stijgend aantal doorverwijzingen (folderbedeling, infonamiddag,...).

We stellen vast dat vooral de mond aan mond reclame de belangrijkste manier is om het CDV bekend te maken. Tijdens het verblijf van de gebruiker in ons Centrum voor Dagverzorging blijft de samenwerking met deze thuiszorgdiensten belangrijk. Het overleg gebeurt mondeling en/of via het weg- en weerschriftje. Dit is een mapje dat door Zonnegloed zelf is uitgewerkt. In 2001 zijn we ook toegetreden tot de S.E.L. (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg). Dit is een overkoepelende organisatie die de zorg rond de thuiswonende patiŰnten co÷rdineert.

Per gebruiker is er een communicatieschrift met als doel observaties, parameters en communicatie met de thuiszorgdiensten te verzorgen. Via deze samenwerking kunnen we de zorg beter afstemmen en kan er een herverdeling van de zorgverlening ontstaan. Communicatie en permanent overleg zijn hierbij sleutelbegrippen.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012