3.png

INSPRAAK BINNEN HET CDV "ZONNEGLOED"

Inspraak door gebruiker of familie

Overleg gebruikers

Regelmatig vindt gedurende een half uur overleg met de gebruikers plaats. Via een vaste overlegagenda komen er verschillende items aan bod zoals de voorbije en volgende activiteiten, de kinewerking, de werking rond het vervoer, de verschillende thuiszorgdiensten , de onderlinge relatie met de gebruikers en met de medewerkers. Deze overlegmomenten zijn permanente evaluaties en mogelijkheden om de werking te verbeteren en worden als positief ervaren door zowel de gebruikers als de medewerkers.

Gastenraad

Voor de gebruikers van het Centrum voor Dagverzorging vindt 4 keer per jaar een gastenraad plaats. Op 2 van die bijeenkomsten zijn enkel de gebruikers aanwezig. Op de overige gastenraden worden ook familie of andere mantelzorgers uitgenodigd. Naast de directie en de verantwoordelijke sociale dienst zijn ook alle medewerkers van het Centrum voor Dagverzorging hierop aanwezig. Tijdens deze momenten kunnen allerhande adviezen geformuleerd worden t.a.v. de werking en wordt er omgekeerd belangrijke informatie uitgewisseld aan de gebruikers. Initiatieven m.b.t. de gezondheidssector worden op een aangepaste manier voorgesteld.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012