9.png

WERKING VAN HET BUURTZORGHUIS

Het buurtzorghuis maakt deel uit van het dagverzorgingscentrum Zonnegloed en zit vervat binnen de werking van het woonzorgnetwerk Huize Zonnelied vzw.

Het buurtzorghuis biedt…

* Zorg op maat door detectie van psychosociale noden met als doel voorkomen van vereenzaming, depressie, angsten en het versterken van sociale inclusie
* Continuďteit van opvang (5 dagen op 7 mogelijk) moet leiden tot uitstel opname in residentiële ouderensetting (zo lang mogelijk alleen thuis).

Het dagverzorgingscentrum hanteert een terugkerende, vaste dagstructuur:

Onthaal vanaf 9.00 u. met een kopje koffie en de mogelijkheid om krant of tijdschriften te lezen.
Daarna vinden naargelang de interesse van de gebruiker activiteiten plaats (koken, bakken, geheugentraining, relaxatie, knutselen, …)

Na de ochtendactiviteit is er het middagmaal met nagerecht en gelegenheid tot middagrust gevolgd door een koffietafel.

In de namiddag is er een begeleide, ontspannende activiteit (muziek, kaarten, handwerk, film, optreden, wandeling, maandelijkse uitstappen, …). e activiteiten eindigen om 17.00 u.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012