2.png

DOELGROEP VAN HET BUURTZORGHUIS

Het buurtzorghuis biedt een specifieke opvang aan:

* 60-plussers
* Ouderen vanuit zowel het Psychiatrisch H. Hart ziekenhuis als dienst Beschut Wonen "de Overweg"
* Ouderen met een gestabiliseerd chronisch psychiatrisch ziektebeeld
* Ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012