6.png

Maar hoe is het eigenlijk begonnen?

Klooster en kapel van de zusters
Arme Klaren voor 1967

In de jaren '60 waren de Ieperse Zusters Arme Klaren nog slechts gering in aantal en toch bewoonden zij een zeer groot klooster. Na veel bidden, wikken en wegen en raad vragen, beslisten zij de volledige linkervleugel van hun gebouwen af te staan.

Begin juli 1967 werden daartoe de eerste onderhandelingen aangeknoopt met de Zusters van de H.Familie. Ook die moesten heel wat nadenken en vroegen zich bekommerd af tot welk apostolisch doel die overname zou kunnen dienen.

Onder de stuwing van Gods Geest, wellicht zonder voldoende financiŽle berekening, werd beslist het voorstel van de Zusters Arme Klaren te aanvaarden en die vleugel om te bouwen tot een rusthuis voor bejaarden.

Nu moest zowel de bisschoppelijke overheid als de familie du Parc Locmaria daarover ingelicht worden, want geheel het domein was vroeger eigendom van de Hooggeboren Heer Hadelin du Parc van Vlamertinge.

Deze had er na de Eerste Wereldoorlog een nieuw klooster laten bouwen, dat hij in 1923 overdroeg aan de gemeenschap van de Zusters Arme Klaren. Instemming met het voorstel werd vlot verkregen en in oktober 1967 werd reeds de notariŽle akte opgemaakt.

Nu kon de nieuwe realisatie beginnen. Aanvankelijk werd aan verbouwing gedacht: van de 2 verdiepingen met zeer hoge kamers, 3 verdiepingen maken.


Al spoedig bleek dat zoiets niet te realiseren was, gezien de officiŽle eisen gesteld aan een modern bejaardentehuis.

Daarom werden plannen gemaakt om het geheel af te breken en een nieuw complex op te richten. Architect werd de heer Luc Coomans en aannemers de heren Logie en Menu.

| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012