7.png

November 1974: OfficiŽle ingebruikname rusthuis

Zr. M. FranÁoise

Na heel wat moeilijkheden met de administratie, die veel vertraging aan de bouw veroorzaakten, was het eerste deel van het gebouwencomplex - 75 studio's en appartementen - in oktober 1974 ver genoeg gevorderd om er de eerste 7 bejaarden te ontvangen.

Officieel werd het op 1 november in gebruik genomen, met Zr. M. FranÁoise als verantwoordelijke. In november 1975 waren alle kamers bezet. Pas in de lente van 1976 was dit gebouw volledig afgewerkt en op 15 mei plechtig ingewijd.

Vanaf 1976 kwamen we in de jaren waarop het beleid van de rusthuizen sterk evolueerde. De bevolking verouderde, steeds meer mensen werden hulpbehoevend. Ook voor "Huize Zonnelied" bleek al spoedig dat de opname-aanvragen het aanbod overstegen.

Een 4-tal huizen, gelegen achter het rusthuis, werden aangekocht. In september 1979 werd er reeds een bouwaanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezin.


Huize Zonnelied
G. de Stuersstraat 21

Via de aanpassing en de uitbreiding van de bestaande gebouwen, hoopte men te voldoen aan de dringende vraag tot opname van talrijke zorgbehoevende bejaarden. In maart 1980 kwam vanwege het Ministerie het principieel akkoord tot het uitvoeren van de herconditionerings- en uitbreidingswerken. Toen begon oponieuw de lange administratieve weg van aanvragen, voorstellen, af- en goedkeuringen,...

Dit alles resulteerde uiteindelijk in de subsidiŽring door het Rijk en de Provincie. In maart 1983 werd dan ook definitief gestart met de bouw van de nieuwe vleugel. De huizen - gelegen langs de Stationsstraat - werden afgebroken en de bouwwerken van de nieuwe vleugel aangevat.

De bedoeling was om na de uitvoering van de werken de globale capaciteit tot 105 bedden te brengen.| Huize Zonnelied vzw | de Stuersstraat 21 | 8900 Ieper | Tel. 057 20 42 77 | e-mail |
Website by D-Sign Studio.be | 2012